A A A

Skład Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Nauk Rolniczych
Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW
   
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Nauk Rolniczych
Waldemar Guba dyrektor departamentu SAR
Edyta Wieczorkiewicz-Dudek zastępca dyrektora departamentu SAR
   
Członkowie Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Nauk Rolniczych
Witold Kater rzecznik prasowy MRiRW
Ryszard Jastrząb naczelnik wydziału nauki w dep. SAR
Justyna Cieślikowska główny specjalista w wydziale nauki w dep. SAR
Renata Tyszka referendarz w wydziale strategii rozwoju w dep. SAR
Marek Cieśliński dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej
Bernard Mucha dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
Jan Maćkowiak dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
Eugeniusz Chyłek Przewodniczący Komitetu Naukowego III Kongresu Nauk Rolniczych